Wednesday, March 23, 2011

A Brother Fallen (En Brother Fallen) (Mythic Series Insert Four-Five) (Mythic Serie Sett Fire-fem)

From crumbled rock a foothold missed, (Fra smuldret rock fotfeste savnet),
Spinning, reeling, (Spinning og vakler),
Backwards down the mountainside, (Baklengs ned fjellsiden),

In the sky, (i himmelen),
Time stood by, (tiden sto ved),
To watch, ( å se),
The descent
Of a warrior as he dies
(Nedstigningen til en kriger som han dør)

Whispers In the atmosphere covet memories dear, (Hvisker i atmosfæren, begjære minner kjære),
Reflections born from driving rain and snow, (Refleksjoner født fra slagregn og snø ),
Of each enemy as they last were seen, (Av hver fiende som de sist var sett)
No regrets do I hold, (Ingen angrer ikke holder jeg),
I’ve experienced the good and the bad, (Jeg har opplevd de gode og de dårlige),
A violent existence, (En voldelig eksistens),
But overall a life well lived, (Men generelt et liv godt levd),
I am not afraid to die today. (Jeg er ikke redd for å dø i dag).

I await the treasures Valhalla brings, (Jeg venter skattene Valhalla bringer),
And here approaches my Valkyrie, (Og tilnærminger her er mitt Valkyrie),

I’ve heard the stories, I know the tales, (Jeg har hørt historiene, vet jeg at historier),
This eve I feast with kings, if the myths hold their truth for me, (Dette eve Jeg fest med konger, hvis myter holde sannheten for me).

No comments:

Post a Comment